Judith_Rispens_8619_EL_webJudith Rispens is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en is projectleider van het Progracy onderzoek (NWO Vidi-beurs 2014). Ze is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar ontwikkelingsdyslexie en TOS. Ze heeft daarna als post-doc gewerkt bij de Bascule en deed daar onderzoek naar kinderen met leerproblemen. Sinds 2007 werkt ze bij de afdeling Taalwetenschap aan de UvA waar ze onderwijs geeft en onderzoek doet naar taalontwikkeling, taalverwerking en taalontwikkelingsstoornissen.

 

 

 

ImmeImme Lammertink is als PhD student (onderzoeker) betrokken bij het Progracy project en zal zich vooral bezighouden met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Al vroeg tijdens haar studie Nederlandse Taal en Cultuur (Radboud Universiteit Nijmegen) ontdekte Imme haar passie voor het taalverwervingsonderzoek. Tijdens haar master Cognitive Neuroscience (Radboud Universiteit Nijmegen) breidde ze haar kennis uit naar taalontwikkeling in het brein. Ze werkte lange tijd als student-assistent in het Baby Research Center Nijmegen en studeerde een half jaar in Cambridge om de taalontwikkeling van Nederlandse peuters te kunnen vergelijken met die van Engelse peuters.

 

 

 

MerelMerel van Witteloostuijn is als PhD student werkzaam en zal zich binnen het project richten op kinderen met dyslexie. Tijdens haar bachelor Taalwetenschap in Utrecht raakte zij geïnteresseerd in taalontwikkeling bij kinderen en schreef zij haar scriptie over de vertelvaardigheid van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Tijdens haar master, en later in haar werk als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, deed zij onderzoek naar taalbegrip en -productie van kinderen met een TOS en/of een vorm van autisme.

 

 

 

 Paul Boerspboersmama is hoogleraar fonetiek aan de Universiteit van Amsterdam.

 

 

 

 

Frank Wijnen frankwijnenpromoveerde in de experimentele psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen in 1990. Momenteel is hij is professor op het gebied van de psycholinguïstiek aan de Universiteit Utrecht. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met taalverwerving en verwerking in kinderen en volwassenen met een (familiair risico op) dyslexie en zinsverwerking in de eerste en tweede taal.

 

 

 

Stage- en scriptiestudenten

 

SybrenSpit

Sybren Spit was als Research Master student betrokken bij het project. Hij schreef binnen het project een scriptie over hoger begaafde kinderen. Hierover kun je hier meer lezen. Sybren raakte tijdens zijn bachelor Nederlandse Taal & Cultuur in Amsterdam geïnteresseerd in taal in al haar verschijningsvormen. Hij was als student-assistent betrokken bij projecten over autisme, dyslexie en TOS en gaf colleges zinsanalyse.

 

 

Irisirisbroedelet Broedelet heeft haar onderzoeksmaster Taalwetenschap aan de UvA afgerond in de zomer van 2016. Voor haar scriptie onderzocht ze procedureel leren bij volwassenen met dyslexie. Over de scriptie van Iris kun je hier meer lezen. Sinds haar bachelor Taalwetenschap is ze geïnteresseerd in (verstoorde) taalontwikkeling en het verband tussen taal en algemenere leermechanismen. Ze hoopt meer te weten te komen over de onderliggende oorzaken van dyslexie.

 

 

foto_sas.fw

 

Sascha Couvee is als student verbonden aan de Research Master Linguistics bij de UvA. Ze schrijft haar scriptie over de relatie tussen impliciet leren, variatie in het taalaanbod en het taalvermogen bij kinderen. Sascha is geïnteresseerd in normale en verstoorde taalontwikkeling. Ze heeft eerder onderzoek gedaan naar hoe baby’s woorden leren.

 

 

Fotograaf (Judith, Imme en Merel): Eduard Lampe