Het KAT-blad (Krant Algemene Taalwetenschap) is het huisblad van de opleiding Taalwetenschap en Gebarentaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Het verschijnt twee keer per jaar (doorgaans in september en februari) en bevat o.a. verslagen van studenten over de gegeven modules, BA- en MA-scriptiesamenvattingen van onze afgestudeerden, reis-en congresverslagen van docenten en studenten (waaronder de studievereniging VOS) en de taalverwervingsperikelen van kinderen en andere aanverwanten in de rubriek “Aha een Proefpersoon”. Afgelopen februari hebben Imme en Merel het onderzoeksproject ‘Progracy’ in het KAT-blad gepresenteerd. Via de onderstaande link kunt u het stuk downloaden en lezen.

KAT-blad_Progracy