In mei hebben Judith, Imme en Merel een congres in Boedapest bezocht: EUCLDIS. Op dit congres komen allerlei onderzoekers samen die zich bezighouden met taalontwikkelingsstoornissen, waaronder TOS en dyslexie. Hier hebben wij twee meta-analyses gepresenteerd: één over procedureel leren en TOS (Imme) en één over procedureel leren en dyslexie (Merel).

Een meta-analyse is een onderzoek waarbij de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken samen worden genomen om een preciezere uitspraak te doen over een bepaald fenomeen of theorie” (Wikipedia).

In onze meta-analyses onderzochten wij de vraag: hebben kinderen met TOS/dyslexie meer moeite met procedureel leren dan zich normaal ontwikkelende kinderen? De resultaten laten zien dat dit inderdaad het geval is. Wanneer wij de resultaten van eerdere onderzoeken samenvoegen, blijkt dat zowel kinderen met een TOS als kinderen met dyslexie slechter presteren dan zich normaal ontwikkelende kinderen.

Via de onderstaande links kunnen de presentaties bekeken worden.

EUCLDIS procedureel_leren_dyslexie

EUCLDIS procedureel leren SLI