Iris Broedelet heeft afgelopen zomer haar scriptie voor de onderzoeksmaster Taalwetenschap aan de UvA afgerond. Voor haar onderzoek beantwoordde Iris een deelvraag van ons project: hebben volwassenen met dyslexie moeite met taken die het procedureel geheugen testen? Hier kunt u een samenvatting van haar scriptie lezen, als u benieuwd bent naar haar resultaten!