Het onderzoek van Iris Broedelet richt zich op het Statistisch leren van Lexicale informatie bij kinderen met en zonder taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Het lexicon
Een belangrijk onderdeel van de taalontwikkeling is het opbouwen van een compleet lexicon, ofwel een vocabulaire. Kinderen zijn erg goed in het leren van woorden. Rond de 18 maanden vindt er een soort groeispurt plaats: kinderen leren dan wel zo’n 20 woorden per week. Hoe komt het dat kinderen zo snel woorden leren? En hoe gaat dat bij kinderen met een TOS?

Statistisch leren
Het leren van de moedertaal verloopt grotendeels automatisch, dus zonder expliciete instructie. Statistisch leren, ofwel impliciet leren, lijkt een belangrijke rol te spelen bij het leren van taal. Ook het leren van nieuwe woorden gaat deels onbewust.

Taalontwikkelingsstoornis
Recente theorieën leggen een link tussen de taalproblemen bij kinderen met een TOS en een onderliggend probleem met statistisch leren. In dit onderzoek bestuderen we of er een verband is tussen een minder goede vaardigheid in statisisch leren en problemen met het leren van woorden in kinderen met een TOS.

Deelnemen aan het onderzoek
Wij zijn op dit moment niet meer op zoek naar deelnemers! Wij willen iedereen die heeft meegewerkt heel graag bedanken

Klik hier voor updates over het onderzoek.