Procedureel leren en TOS

Eerder publiceerden we een blog met daarin de resultaten van onze meta-analyse over procedureel leren en dyslexie. We hebben een vergelijkbaar artikel gepubliceerd over procedureel leren en TOS. Kijk voor meer informatie over het begrip procedureel (impliciet) leren op de pagina met meer informatie over ons onderzoek.

 

Het leren van regels in een niet-bestaande taal

In de studies die procedureel leren bij kinderen met TOS onderzochten, werd kinderen met en zonder TOS een niet-bestaande (verzonnen) taal aangeleerd. Een voorbeeldzin uit zo’n niet-bestaande taal is tep wadim lut. De zin heeft geen betekenis, maar wel een grammatica. Zonder dat kinderen dit wisten, hoort het eerste woordje (tep) namelijk altijd bij het derde woordje (lut). Het tweede woord (wadim) is variabel. Andere voorbeeldzinnen zijn dus tep palti lut en tep rasek lut. In de niet-bestaande taal zaten meer van dit soort regels verstopt. In de studies naar procedureel leren en TOS kijken onderzoekers of mensen met en zonder TOS impliciet (dus zonder uitleg) deze regels zelf kunnen leren.

Meta-analyse

Een meta-analyse is een onderzoek waarbij je de resultaten van eerdere onderzoeken samenvoegt d.m.v. statistiek en op die manier probeert een preciezere uitspraak te doen over een bepaalde theorie of een bepaald fenomeen. Voor de meta-analyse die we hier beschrijven hebben we dus alle eerdere studies over procedureel leren bij kinderen met TOS samengevoegd en geanalyseerd, om op die manier de resultaten te kunnen samenvatten en verklaren.

De resultaten

Wanneer we alle eerdere studies (10 studies) naar procedureel leren bij kinderen met TOS samenvoegen, zien we dat mensen met TOS inderdaad meer moeite hebben met het oppikken van regels in een niet-bestaande taal.

Meer lezen

Als u geïnteresseerd bent in dit onderzoek, kunt u het volledige stuk lezen via de volgende link: meta-analyse procedureel leren en TOS