Procedureel leren en dyslexie

De problemen die kinderen met dyslexie ervaren bij het leren lezen worden door sommige onderzoekers toegeschreven aan een onderliggend probleem met procedureel (ofwel impliciet) leren. Op de pagina met meer informatie over ons onderzoek kunt u meer lezen over deze termen en hypothese. Er is veel onderzoek gedaan naar deze hypothese, waarbij procedureel leren door middel van verschillende taken gemeten wordt.

Een van deze taken is de zogeheten ‘Artificial Grammar Learning’ taak, waarbij deelnemers sequenties van figuren te zien krijgen. Zonder dat de deelnemers het weten, zit er structuur in deze sequenties van figuren. Aan het eind van de taak worden deelnemers getest om te kijken of ze deze structuur opgepikt hebben. Eerder onderzoek naar AGL in dyslexie heeft gemengde resultaten opgeleverd: sommige studies vinden dat deelnemers met dyslexie meer moeite hebben met zo’n soort taak, terwijl andere studies geen verschil vinden tussen deelnemers met en zonder dyslexie.

 

Meta-analyse

Een meta-analyse is een onderzoek waarbij je de resultaten van eerdere onderzoeken samenvoegt d.m.v. statistiek en op die manier probeert een preciezere uitspraak te doen over een bepaalde theorie of een bepaald fenomeen. Deze soort analyse is heel geschikt om gemengde resultaten van eerder onderzoek te proberen samenvatten en verklaren. Het artikel dat onlangs gepubliceerd is bevat een meta-analyse naar Artificial Grammar Learning in dyslexie.

 

Resultaten

Door 13 eerdere studies samen te voegen is gebleken dat deelnemers met dyslexie wél meer moeite hebben met Artificial Grammar Learning dan deelnemers zonder dyslexie. Ook is gebleken dat het verschil tussen deelnemers met en zonder dyslexie groter is wanneer de deelnemers kinderen zijn dan wanneer zij volwassen zijn. Dit zou kunnen betekenen dat de moeilijkheden met procedureel leren in dyslexie meer aanwezig zijn in kinderen dan in volwassenen.

 

Meer lezen?

Als u geïnteresseerd bent in dit onderzoek, kunt u het volledige stuk lezen via de volgende link: Meta-analysis visual AGL dyslexia.